جوک

 


لیست تلفن پسرها

بابا ..اکبر بنا

ننه..اقدس اشپز

خواهر ..دیووانه

محسن .. گاگول

دایی ..شاه غلام

عمه ..زشت بدترکیب

ساره عشقم

ممد سوسکه

اصغر سوسیس

خاله صغری چاقه

خاله مهتابی رنگی

امید شترمرغ

عبداالله کپک

حسین گوریل یا چاق

 

 

 

 

هیپنوتیزم

پسره اومده گیر داده تو خیابون که "شمارم بگیر", "شمارم بگیر"خواستم از شرش خلاص شم،
گفتم :خوب بده
میگه آخه خودکار ندارم
میگم بگو میزنم تو گوشیم،
یه ذره فک کرده میگه :
حفظ نیستم!
اصن یه وضی...
کی گفته زنا ناقص العقلن؟؟:((

 

عینکگه پسری رو پیدا کردین که :
وقتی بهش تک میزنی سریع زنگ میزنه
هروقت ناراحتی قلقلکت میده
تو داشبوردش همیشه پاستیل داره...
.

.

.

کصافط بس که دختر بازی کرده بلد شده
بزنید لهش کنید! =))ماچ

ه

/ 0 نظر / 14 بازدید