# جوک

جوک

  لیست تلفن پسرها بابا ..اکبر بنا ننه..اقدس اشپز خواهر ..دیووانه محسن .. گاگول دایی ..شاه غلام عمه ..زشت بدترکیب ساره عشقم ممد سوسکه اصغر سوسیس خاله صغری چاقه خاله مهتابی رنگی امید شترمرغ عبداالله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید